ZDOLNOŚĆ CHRONIENIA

Pamiętanie świadome jest tym rodzajem pamięci, który mamy na myśli, używając terminu „pamięć” w codziennych rozmowach; pamiętać znaczy w tym sensie być świadomym jakichś przeżyć czy doświadczeń z przeszłości, natomiast mieć problemy z pamięcią (w języku potocznym) to tyle, co cierpieć na pewien niedostatek czy upośledzenie tej zdolności. Uczeni określają często pamięć świadomą mianem deklaratywnej lub wyraźnej. Tworzone w ten sposób wspomnienia można odtwarzać w myślach i opisywać. Nie­kiedy mamy kłopoty z przywołaniem takich wspomnień, ale są one potencjalnie dostępne naszej świadomości i możliwe do odtworze­nia. W wyniku uszkodzenia mózgu pacjentka Claparede’a cierpiała na brak tego typu pamięci.Natomiast jej zdolność chronienia się przed potencjalnym nie­bezpieczeństwem, objawiająca się odmową podania ręki, czyli uni­kanie sytuacji, w jakiej już raz się znalazła, ma związek z innego rodzaju układem pamięci. Układ ten tworzy ukryte albo niedekla- ratywne wspomnienia o sytuacjach niebezpiecznych albo zagra­żających nam w jakiś inny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *