WYRAŻANE WSPOMNIENIA

Wspomnienia wyraźne są bardzo ściśle związane z tym, na co zwracamy uwagę w czasie przeżyciaJednocześnie ukryta pamięć emocjonalna może dotyczyć aspek­tów przeżycia, które wymykają się uwadze i świadomości. Jak prze­konaliśmy się , reakcje układu wegetatywnego są bardzo przydatne w wykazywaniu istnienia wspomnień emocjonal­nych, które nie zostały świadomie zakodowane. Można sobie wy­obrazić, że fizjologiczne pomiary reakcji autonomicznego układu nerwowego mogłyby być bardziej czułym wskaźnikiem pamięci o  przestępcy niż pamięć wyraźna ofiary. Badania na wykrywaczu kłamstw (poligrafie), które obejmują pomiary funkcji autonomicz­nego układu nerwowego, chociaż nie można na nich polegać, są nie­kiedy wykorzystywane jako sposób uzyskania wskazujących na winę podejrzanego jego nieświadomych reakcji mimowolnych. Moż­na by też przeprowadzić odwrócony test poligraficzny dla wysondo­wania mimowolnego nieświadomego życia psychicznego ofiary, cho­ciaż wyniki takiego badania również pozostawiałyby duży margines niepewności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *