WIĘKSZOŚĆ OSÓB BADANYCH

Biegły ów stwierdził, że świadectwo pani Palmę stawało się w miarę upływu czasu coraz żywsze i bardziej szczegółowe, co świadczyło, że na jej pamięć o tym wydarzeniu wpływały inne czynniki niż przeżycie, jakim była popełniona na jej mężu zbrod­nia. Dowodzono, że włączyła do swojej pamięci informacje uzyska­ne z prasy i telewizji. Trzeciego przykładu dostarczają wyniki eks­perymentu przeprowadzonego przez przodującego psychologa kognitywnego, Ulrica Neissera, który zbadał pamięć wielu osób o  katastrofie promu kosmicznego „Challenger” — dzień po tym zdarzeniu i kilka lat później Większość osób badanych powie­działa, że bardzo dobrze pamiętają, co robiły, kiedy usłyszały o ka­tastrofie. Jednakże w wielu wypadkach późniejsze wspomnienia bardzo różniły się od relacji złożonej nazajutrz po katastrofie. Te zróżnicowane opisy nie budzą zastrzeżeń co do jaskrawości obra­zów zdarzeń zarejestrowanych w pamięci w chwilach pobudzenia emocjonalnego, ale nasuwają uzasadnione podejrzenia co do- dokładności pamięci wyraźnej, nawet wyraźnej pamięci o sytu­acjach emocjonalnych, kiedy szczegóły mają ważne konsekwencje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *