WAŻNOŚĆ CIAŁA

Możliwe jest także pobudzenie ciała migdałowatego bodźcami przetworzonymi przez układ pamięci ukrytej, bez pobudzania wspomnień wyraźnych lub tworzenia jakiegoś innego ich przedsta­wienia w świadomości. Jak przekonaliśmy się  do nieświadomego przetworzenia bodźców może dojść dlate­go, że nie zostanie zauważony albo sam bodziec, albo jego konse­kwencje. Załóżmy na przykład, że opisany wyżej wypadek wyda­rzył się dawno temu i od tamtej pory w twojej świadomej pamięci zatarło się wiele szczegółów, jak choćby ten, że zaciął się klakson wył bez przerwy. Jeśli jednak szczegóły te zachowane zostały w układzie pamięci emocjonalnej, to kiedy dźwięk klaksonu dotrze do ciała migdałowatego, wyzwoli reakcję emocjonalną. W takiej sy­tuacji możesz znaleźć się w kleszczach stanu emocjonalnego z po­wodów, których nie rozumiesz. Wszyscy znamy nazbyt dobrze z własnego doświadczenia takie stany pobudzenia emocjonalnego bez żadnej uchwytnej dla naszej świadomości przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *