WAŻNE WŁAŚCIWOŚCI

Jedną z nich jest swoistość. Dany neuron otrzymuje impulsy jd wielu innych. Gdyby wywołanie LTP przez drażnienie drogi niędzy X i Z wspomagało nie tylko przekaźnictwo synaptyczne między X i Z, ale również wzmacniało synapsy między Y i Z, to zja­wisko to nie byłoby zbyt oryginalne i jego użyteczność jako modelu sposobu tworzenia pamięci przez bardzo specyficzne zdarzenia byłaby ograniczona. Rzecz w tym, że wzmocnienie za pomocą draż­nienia o wysokiej częstości drogi między X i Z zmienia synaptyczną siłę tego połączenia, ale nie wpływa w żadnym stopniu na siłę połączenia między Y i Z. LTP nie zmienia całego neuronu postsy- naptycznego i nie powoduje, że staje się on bardziej wrażliwy na każdy impuls; zmienia tylko te konkretne synapsy tego neuronu postsynaptycznego, które brały udział w tym wydarzeniu. Podob­nie jak uczenie się, LTP jest specyficzne dla konkretnego pobu­dzenia.Inną ważną właściwością LTP jest kooperatywność. Po to, by doszło do LTP, musi dotrzeć do komórki pewna liczba impulsów pobudzających, wystarczająca do uczynnienia odpowiedniej liczby synaps.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *