SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIE

Jacobsa i Nadel szczególnie interesowało, jak to się dzieje, że urazy z wczesnego dzieciństwa miewają często trwały, szkodliwy wpływ na nasze życie psychiczne, mimo że ich nie pamiętamy. Wysunęli hipotezę, że układ, który tworzy nieświadomą pamięć o  wydarzeniach traumatycznych, dojrzewa przed hipokampem. Nie wskazywali przy tym, gdzie ow układ może się mieścić ani z jakich składać części, ale obecnie wiemy, oczywiście, że decydującą rolę odgrywa w nim ciało migdałowate i jego połączenia z innymi ob­szarami. Chociaż nie prowadzono badań biologicznych nad dojrzewa­niem ciała migdałowatego w procesie rozwoju organizmu, to ba­dania nad zachowaniami zdają się świadczyć, że ciało migdałowa­te faktycznie dojrzewa wcześniej niż hipokamp. Jerry Rudy i jego współpracownicy z Uniwersytetu Colorado badali wiek, w którym szczury mogą uczyć się z jednej strony zadań zależnych od funk­cjonowania hipokampa, z drugiej od ciała migdałowatego. Stwierdzili, że zwierzęta te opanowują umiejętność wykonywania zadań zależnych od ciała migdałowatego we wcześniejszym okre­sie życia niż zadań zależnych od hipokampa. A zatem okazuje się, że ciało migdałowate dojrzewa funkcjonalnie wcześniej niż hi­pokamp. Odmienne funkcje ciała migdałowatego i inny okres jego doj­rzewania mają ważne konsekwencje dla zrozumienia stanów psy- chopatologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *