PRZYKŁADY Z PUBLIKACJI

Wielu przykładów dostarczają publikacje Elizabeth Loftus, psychologa specjalizującego się w badaniach nad zmiennością pamięci, i jej współpracowników. Jeden z nich doty­czy generała brygady Elliota Thorpe’a, który był świadkiem zbom­bardowania Pearl Harbor. To, co wówczas widział, opisał po przej­ściu w stan spoczynku, ale wersja ta różniła się, i to bardzo, od tej, którą podał w spisanych wcześniej pamiętnikach, a przy tym obie nie zgadzały się z pewnymi faktami ustalonymi wcześniej na pod­stawie innych źródeł. Drugi przykład pochodzi z procesu Carla Gu­stawa Christera Peterssona, oskarżonego o zamordowanie premie­ra Szwecji, Olofa Palmego. Palmę został zamordowany na ulicy, kiedy wracał z żoną z kina. Obrona powołała biegłego psychologa, specjalistę od zagadnień związanych z pamięcią, dla oceny zeznań składanych przez żonę Palmego w różnych okresach po morder­stwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *