PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE

McGaugh zwrócił uwagę na możliwość praktycznego wykorzy­stania tego fascynującego zjawiska. Ratowników i żołnierzy biorą­cych udział w walkach prześladują często wspomnienia strasznych scen, których byli świadkami. Można by zahamować u nich działanie adrenaliny bezpośrednio po takich traumatycznych prze­życiach i oszczędzić im przynajmniej części późniejszych męczarni będących skutkiem tego urazu.Ale w jaki sposób sytuacja emocjonalna prowadzi do wydziela­nia adrenaliny? Nie ma chyba nic dziwnego w tym, że po to, by odpowiedzieć na to pytanie, musimy powrócić do ciała migda­łowatego. Jak już wielokrotnie mogliśmy się przekonać, w mo­mencie wykrycia przykrej sytuacji emocjonalnej ciało migdałowa­te uruchamia wszelkiego rodzaju układy istniejące w organizmie, w tym autonomiczny układ nerwowy. Konsekwencją pobudzenia przez autonomiczny układ nerwowy rdzenia nadnerczy jest wy­dzielanie adrenaliny do krwi. Później adrenalina oddziaływuje na mózg, chociaż pośrednio. Sprzężenie to (zupełnie w stylu Willia­ma Jamesa) wchodzi w interakcje z innymi aktywnymi w tym sa­mym czasie układami, takimi jak układ hipokampa, który tworzy pamięć wyraźną tej sytuacji. Chociaż nie w pełni jeszcze rozumie­my sposób, w jaki sprzężenie to wzmacnia pamięć, to wydaje się, że adrenalina dostaje się w jakiś sposób z powrotem do mózgu wpływa na funkcjonowanie układu pamięci znajdującego się w płacie skroniowym, wzmacniając tworzone tam wspomnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *