PAMIĘĆ O WYDARZENIACH EMOCJONALNYCH

Czasami twierdzi się, że przeżyciom emocjonalnym, zwłaszcza trau- matyzującym, towarzyszy — zamiast wzmożonej zdolności zapa­miętywania — niepamięć selektywna. Liczne doniesienia świadczą o  tym, że żołnierze frontowi, ofiary gwałtu, kazirodztwa i innych aktów przemocy mogą zachować bardzo słabą pamięć wyraźną o    tych traumatycznych przeżyciach albo w ogóle nie pamiętać ich świadomie. Obserwacje te zgadzają się z teorią Freuda, zgodnie z którą tłumimy, wypieramy ze świadomości pamięć o przykrych przeżyciach. Nie zostały dotychczas rozpoznane warunki, które prowadzić mogą do utraty pamięci, a z drugiej strony do jej uspraw­nienia, ale mogą mieć one coś wspólnego z natężeniem i czasem trwania urazu emocjonalnego.Ogólnie biorąc, lepiej przypominamy sobie to, czego nauczyliśmy się w jakiejś sytuacji lub w jakimś stanie, kiedy do nich wrócimy. Jeśli nauczysz się listy słów, będąc pod wpływem marihuany, to le­piej odtworzysz ją wtedy, kiedy znowu będziesz „naćpany . Tak zwane uczenie się zależne od stanu występuje w różnych sytu­acjach, nie tylko w stanach pod wpływem narkotyków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *