NAWRÓT REAKCJI WARUNKOWYCH

Można też spro­wokować nawrót wygaszonych reakcji warunkowych. Bardzo do­brze przedstawił to w swych badaniach Mark Bouton. Najpierw wystawiał on szczury na połączone czasowo bodźce w postaci dźwię­ku i drażnienia elektrycznego w jednej komorze, a potem umiesz­czał je w innej i aplikował bodziec warunkowy, czyli dźwięk, tak długo, aż przestawał wywoływać reakcje lękowe, to znaczy do czasu, gdy warunkowa reakcja strachu została zupełnie wygaszona. Na­stępnie wykazał, że samo umieszczenie zwierząt na powrót w komo­rze, w której uprzednio połączono bodziec warunkowy z bezwarun­kowym, wystarczyło dla odnowienia warunkowej reakcji strachu na pierwszy z nich. Można też przywrócić wygaszone reakcje lękowe, wystawiając zwierzęta na bodziec warunkowy lub jakiekolwiek inne stresujące wydarzenie. Spontaniczny nawrót, odnowienie i przy­wrócenie świadczą o tym, że wygaszenie nie jest równoznaczne z za­tarciem pamięci o tym, iż bodziec warunkowy został kiedyś skoja­rzony z niebezpieczeństwem, ale zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że wywoła on reakcję lękową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *