KLEJ PAMIĘCIOWY

Ogromna liczba prac na temat podstaw molekularnych długo­trwałego wzmocnienia synaptycznego w hipokampie wskazuje, że decydującą rolę w tym procesie odgrywa jeden z neuroprzekaźni- ków — glutaminian. W szczególności wykazano, że długotrwałe wzmocnienie w hipokampie wymaga specjalnej klasy molekuł re­ceptorowych glutaminianu. Ważnym ogniwem łączącym LTP z pa­mięcią stało się odkrycie, że te same receptory potrzebne są w trakcie powstawania pamięci zależnej od hipokampa. Kiedy przekaźniki uwolnione przez zakończenie synaptyczne wiążą się z receptorami po drugiej stronie szczeliny synaptycznej, powodują powstanie potencjału pobudzającego albo hamującego. Przekaźniki pobudzające zwiększają „gotowość” komórki znaj­dującej się po drugiej stronie synapsy (komórki postsynaptycznej) do przesłania dalej impulsów, natomiast przekaźniki hamujące zmniejszają tę gotowość. Głównym przekaźnikiem pobudzającym w mózgu jest glutaminian. Przekaźnictwo glutaminianowe odby­wa się przede wszystkim w taki sposób, że z zakończeń synaptycz­nych uwalniane są porcje glutaminianu, które po przejściu przez szczelinę synaptyczną wiążą się z receptorami AMPA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *