JEDNOLITE PRZEŻYCIE

To jednolite przeżycie utrwalonej w pamięci przeszłości i pobu­dzenia może potencjalnie zostać przekształcone w nowe dłu­gotrwałe wspomnienie wyraźne (stać się częścią długotrwałej pa­mięci wyraźnej), obejmujące również fakt twojego pobudzenia emocjonalnego, do którego doszło, kiedy ostatnim razem przypo­mniałeś sobie wypadek. Wówczas wspomnienie wypadku nie pro­wadzi do pobudzenia emocjonalnego. Ukryte pobudzenie emocji nadaje jedynie pamięci wyraźnej koloryt emocjonalny .Mimo to wiemy z własnego doświadczenia, że świadome wspo­mnienia mogą wywołać w nas napięcie i niepokój, a więc powinniś­my umieć wytłumaczyć również i taki stan rzeczy. Wyjaśnienie jest proste: do wystąpienia tego zjawiska potrzebny jest tylko ze­spół połączeń między ośrodkiem pamięci wyraźnej, umiejscowio­nym w hipokampie, a ciałem migdałowatym. Faktycznie między hipokampem i obszarami przejściowymi, jak również wieloma in­nymi obszarami kory z jednej strony a ciałem migdałowatym z drugiej, istnieje mnóstwo połączeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *