WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY

Uczyłem się tego w ciągu tych długich lat, kiedy to podejmowałem taką próbę 15 razy dla trojga dzieci w 5 różnych etapach rozwoju. Zawsze występowały i zawsze występują różne problemy, któ­rych nic da się rozstrzygnąć na podstawie samego korpusu. Natomiast, moim zdaniem, językoznawcy mylili się co do dwóch spraw. Po pierwsze, mylili się zakładając, że skoro nic można się dowiedzieć wszystkiego o wiedzy dziecka na temat składni ję­zyka, to nie można się o tej wiedzy dowiedzieć niczego. Tym­czasem można się dowiedzieć całkiem sporo, a jednym z odkryć w ostatnich dziesięciu latach jest poznanie wielu sposobów „wy­ciśnięcia” wiedzy dziecka o strukturach językowych z toczącej się spontanicznie rozmowy; najcenniejszych danych empirycz­nych dostarczają nio tyle zdania wypowiadane przez samo dziecko, ile raczej wymiana wypowiedzi z innymi osobami pod­czas rozmowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *