RODZAJ FORMY

Forma rodzaju męskiego zaimka dzierżawczego brzmi Ms i gdyby język angielski był w tym miejscu konsekwentny, zaimek zwrotny miałby formę lUsself. Okazuje się jednak, żo język angielski nie jest tu kon­sekwentny, lecz raczej nieregularny — co zdarza się wo wszyst­kich językach — i forma preferowana brzmi Umself. Tworząc formę Usself i używając jej uporczywie nierzadko przez dłuższy czas, dzieci „wygładzają” czy też naprawiają nieregularność języka. Przy okazji mimo woli uprzytomniają nam fakt, żętym, czego się uczą, są ogólne reguły konstrukcji, a nie po prostu zasłyszane pojedyncze wyrazy i grupy wyrazów. Szczegółowa analiza mowy dzieci uczących się języka angiel­skiego wykazuje, że ich wypowiedzi są często pełne błędów w zakresie składni i konstrukcji zdań, jak również w zakresie morfologii (np. Where Daddy went).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *