PRZEPROWADZONE BADANIA

We wczesnych latach sześćdziesiątych w trzech różnych ośrodkach podjęte zostały mniej więcej równo­cześnie badania odpowiadające z grubsza temu schematowi; badania te przeprowadzili Martin Braine (19635) w Maryland, Roger Brown (Brown i Bellugi, 1964) przy współpracy Ursuli Bellugi (obecnie Bellugi-Klima) i Colina Frasera (Brown i Fra- ser, 1963) na Uniwersytecie Haryarda oraz Susan Ervin (obecnie Eryin-Tripp) przy współpracy Wicka Millera (Miller i Ervin, 1964) na Uniwersytecie w Berkeley. Językoznawcom z Mas­sachusetts Institute of Technology (np. Chomsky, 1964a; Lees, 1964) próba określenia wiedzy dziecka na temat budowy ję­zyka na podstawie „samego wykonania językowego” wydawała się przedsięwzięciem zgoła beznadziejnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *