NIEWYJAŚNIONY PROCES

Procesu tego nie potrafi wyjaśnić żadna z istniejących teorii uczenia się, chociaż niektóro były gotowe „uporać”, się z nim cokolwiek owo „uporanie się” mogłoby w tym kontekście znaczyć. Oka­zało się więc, że wyjaśnienie procesu przyswajania języka oj­czystego jest poważnym wyzwaniem rzuconym psychologii. Mimo żo pierwszo badania nad procesem uczenia się języka ojczystego były inspirowane przez lingwistykę transformacyjną, to jednak językoznawcy z tej szkoły w gruncie rzeczy ich nie aprobowali. Działo się tak dlatego, że podstawowym materia­łem użytym w tych badaniach były próbki spontanicznej pro­dukcji językowej dziecka, nagrywane i zapisywane w warun­kach domowych według ustalonego harmonogramu, zaś celem badań było śledzenie zmian zachodzących w tym materiale wraz z wiekiem dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *