KRAŃCOWE PODEJŚCIE

Było to podejście krańcowo odmienne od przyjętej przez językoznawcę metody, która polegała na konfrontacji zdań testowych z jego własną intuicją w celu zadecydowania o tym, czy dane zdanie jest 376 gramatyczne, czy nie. Przypuszczam, że w wypadkach krańcowej niepewności wolno mu było także zapukać do sąsiednich drzwi i zasięgnąć opinii kolegi.Rozpatrując tę sprawę z perspektywy czasu, dochodzę do prze­konania, że językoznawcy po części mieli rację, a po części mylili się w swej ocenie naszych wczesnych metod. Bezwzględ­nie mieli rację uważając, że żadna próbka spontanicznych wy­powiedzi .— nawet najszersza — nie wystarczy do napisania całkowicie określonego zbioru reguł konstrukcyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *