DLA SPECJALISTÓW

Bloom (1970a), Schlesinger (1971<t) i Bowerman (1973) przeprowadzili najbardziej rzeczową krytykę tych koncepcji za­równo w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym, a Brown (1973 a) dokonał podsumowania całej dyskusji, która obecnie ma wymowę zdecydowanie negatywną. Dla specjalistów zajmują­cych się tą problematyką jest chyba dość jasne, że zarowno mowa telegraficzna, jak i gramatyka osiowa to fałszywe tropy, których opisem nie warto się tu zajmować. Jednakże, oprócz zarzutów skierowanych zwłaszcza przeciw gra­matyce osiowej, Bloom (1970a) i Schlesinger (1971a) wnieśli pe­wien pozytywny wkład, który okazał się drugim z kolei istotnym impulsem w dziedzinie badań nad przyswajaniem języka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *